OSDA

Logo Design

2016portfolio-finalimgs-osda2
2016portfolio-finalimgs-osda1b
2016portfolio-finalimgs-osda1c

OSDA

Website Design

2016portfolio-finalimgs-osda3
2016portfolio-finalimgs-osda4
2016portfolio-finalimgs-osda5

OSDA

Business Card

2016portfolio-finalimgs-osda6a
2016portfolio-finalimgs-osda6b

OSDA

Promotional Post Card

2016portfolio-finalimgs-osda7a
2016portfolio-finalimgs-osda7b